Inzet GTL-fuel

BKC heeft proeven uitgevoerd met het gebruik van alternatieve brandstof, zogeheten GTL-Fuel. Voor meer informatie over GTL: http://www.gtlfuel.nl/home/