BKC Groenscan

BKC Groenscan® óók voor rotondes

De BKC Groenscan® is het startpunt naar een duurzaam, zorgeloos en kleurrijk groen. Een bij gemeentes momenteel veel voorkomende maatregel om te bezuinigen, betreft het omvormen van groen naar gazon. Dit is niet nodig en zeker niet als bezuiniging. En dan hebben we het nog niet eens over de mindere beeldkwaliteit. Met onze BKC Groenscan® hebben we een tool in huis die kostentechnisch op een onderhoudstermijn van 10 jaar voordeliger is dan traditioneel gazon.
Vraag naar de voorwaarden, we komen het u graag toelichten.

Het BKC Groenscan® concept is een totaalplan voor:

  • het verbeteren van de beeldkwaliteit van het (openbaar) groen
  • het reduceren van de CO2 emissie
  • het verlagen van de onderhoudskosten (op jaarbasis)
  • het creëren van duurzaam groen
  • een kleurrijk en fleurig aangelegd groen.
  • het instant houden of verbeteren van de natuurlijke habitat en de biodiversiteit.
  • Groen absorbeert fijnstof.

Het initiatief is ontstaan uit de behoefte in de markt naar een kostenreductie binnen het (openbare) groen. Deze behoefte resulteert vaak in versobering van het groen. Dit is nu net wat BKC met de BKC Groenscan® functioneel wil voorkomen. Dus geen versobering maar juist verfraaiing, en mét reductie van de onderhoudskosten op langere termijn. Naast deze besparing is ook gekeken naar de duurzaamheid van het geheel. BKC heeft met dit concept dan ook een tool ontwikkeld welke een vermindering van CO2 emissie realiseert ten op zichtte van traditioneel groen. Bij traditioneel groen wordt vaak géén rekening gehouden met de duurzaamheid. Er wordt vanaf de tekentafel eigenlijk alleen gekeken naar de esthetische waarde. BKC gaat met de BKC Groenscan® net die belangrijke stap verder; een esthetisch verantwoord ontwerp dat ook voorziet in kosten besparing én last but not least: de CO2 emissie besparing. Tevens heeft u met de BKC Groenscan® de toegevoegde waarde van verbetering van biodiversiteit.

Groen in de openbare ruimte en op rotondes draagt tevens bij tot fijnstof-absorptie. Er zijn inmiddels strenge EU-normen die vaak stedelijke bouwprojecten dreigen lam te leggen, omdat de locatie al de bovengrens heeft overschreden. Openbaar groen en groen op de rotondes in plaats van gras, kan tot 20% fijnstof uit de lucht binden. Sommige onderzoekers hebben het zelfs over 30% – dat hangt af van de soort beplanting. Het autoverkeer kan niet tot nul terug worden gebracht, dus is elk ander efficiënt middel eveneens belangrijk. Groen kan in een belangrijke mate ertoe bijdragen de EU-normen te halen.

Een voorbeeld in de zomer: Een voorbeeld in de winter:

De BKC Groenscan® omvat onderstaand realisatie traject:

a) een ontwerp/beplantingsplan;
b) een voorstel van de aanlegkosten; 
c) op verzoek meerdere onderhoudsniveaus;
d) de sortimentskeus, acceptatie en opdrachtverstrekking
e) realisatie en onderhoud van het gewijzigde groen.
f) Meer jaren kosten/beheersingsoverzicht. 

BKC heeft haar organisatie ook ingericht op het duurzaam ondernemen: een CO2 neutraal kantoorpand, auto’s op aardgas, Euro5-motoren, toepassen van Aspen® brandstof in machines en het MVO certificaat op basis van ISO 26000. Naast bovenstaande duurzame onderneming aspecten geeft BKC voor alle vrijkomend groene en/of takken een gevalideerde verklaring voor de hoeveelheid CO2 emissiereductie af. Hiermee tonen we aan dat groene reststoffen de basis vormen voor biomassa en biobrandstoffen. Deze erkende verklaring kan in de organisatie van onze opdrachtgevers worden gebruikt voor de CO2 emissiebalans of als verantwoording voor de duurzaamheidinspanningen.