CO2 Participatie

De afgelopen jaren zijn er met diverse partijen binnen de branche en sector verscheidene activiteiten ontplooit om tot verduurzaming te komen. Het gebruik van Miscanthus als grondstof en duurzaam onderhoud van groen zijn daar een belangrijke factor in.

Een aantal van deze projecten zijn de website van BKC benoemd. Deze opsomming is echter niet eens volledig…

BKC is initiatiefnemer op dit gebied en zoekt voortdurend naar nieuwe mogelijkheden en partners? Daarvoor verwijzen we tevens graag naar onze website: www.bkcbv.nl en www.grasfalt.nl

Zie ook: 3.D.1 – Deelname initiatieven_2020

Voor meer informatie, zie ook de website van SKAO