• Invalshoek A | Inzicht

  Inzicht is verkregen door alle scope 1 en 2 emissies te verwerken in een Carbon Footprint. Dit is vervolgens geanalyseerd in de CO2-Emissie Inventarisatie conform de eisen in ISO 14064-1.
  Op deze pagina vindt u de verschillende verslagen en documenten, behorend bij invalshoek A, het inzicht.

 • Invalshoek B | Reductie

  CO2-reductie is altijd al een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Voor BKC is dit zelfs corebusiness. Wij zijn immers altijd in de weer om de CO2-emissie in onze omgeving en daarbuiten te verlagen. Het verlagen van onze eigen CO2-emissie is daarom voor ons een vanzelfsprekendheid.

 • Invalshoek C | Transparantie

  Over onze voorgang van de CO2-reductie willen wij graag transparant zijn. Mede daarom is deze website ingericht. Verdere communicatie treft u op deze pagina.

 • Invalshoek D | Participatie

  De afgelopen jaren zijn er met diverse partijen binnen de branche en sector verscheidene activiteiten ontplooit om tot verduurzaming van de bedrijfsvoering te komen. Het gebruik van biomassa en duurzaam onderhoud van groen zijn daar een belangrijke factor in.

 • Het certificaat CO2-Bewust – trede 3

  Klikt u hier voor een kopie van ons CO2-bewust certificaat, trede 3.