CO2 Participatie

De afgelopen jaren zijn er met diverse partijen binnen de branche en sector verscheidene activiteiten ontplooit om tot verduurzaming van de bedrijfsvoering te komen. Het gebruik van biomassa en duurzaam onderhoud van groen zijn daar een belangrijke factor in.

Een aantal van deze projecten zijn hier op deze website benoemd. Deze opsomming is echter niet eens volledig…

BKC is initiatiefnemer op dit gebied en zoekt voortdurend naar nieuwe mogelijkheden en partners. Daarvoor verwijzen we tevens graag naar onze website: www.bkcbv.nl

 

Zie ook: 3.D.1 – Deelname initiatieven_2017

Voor meer informatie, zie ook de website van SKAO