• Invalshoek A | Inzicht

  Inzicht is verkregen door alle scope 1 en 2 emissies te verwerken in een Carbon Footprint. Dit is vervolgens geanalyseerd in de CO2-Emissie Inventarisatie conform de eisen in ISO 14064-1.
  Op deze pagina vindt u de verschillende verslagen en documenten, behorend bij invalshoek A, het inzicht.

 • Invalshoek B | Reductie

  CO2-reductie is altijd al een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Voor BKC is dit zelfs corebusiness. Wij zijn immers altijd in de weer om de CO2-emissie in onze omgeving en daarbuiten te verlagen. Het verlagen van onze eigen CO2-emissie is daarom voor ons een vanzelfsprekendheid.

 • Invalshoek C | Transparantie

  Over onze voorgang van de CO2-reductie willen wij graag transparant zijn. Mede daarom is deze website ingericht. Verdere communicatie treft u op deze pagina.

 • Invalshoek D | Participatie

  De afgelopen jaren zijn er met diverse partijen binnen de branche en sector verscheidene activiteiten ontplooit om tot verduurzaming van de bedrijfsvoering te komen. Het gebruik van biomassa en duurzaam onderhoud van groen zijn daar een belangrijke factor in.

 • Het certificaat CO2-Bewust – trede 3

  Klikt u hier voor een kopie van ons CO2-bewust certificaat, trede 3.

Welkom op de CO2-wikipagina van Pinetum Beheer II B.V.

Deze pagina is speciaal ingericht om de informatie met betrekking tot de CO2-prestatieladder van Pinetum Beheer II B.V. te publiceren en te communiceren.

 

Terugdringen van energie en CO2-emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, zorgen voor een leefbare omgeving en zorg voor een leefbaar milieu. BKC BV is zich hiervan bewust en nemen de verantwoordelijkheid voor het energieverbruik en de CO2-emissie van eigen en ingekochte activiteiten.

 

Die verantwoordelijkheid is begonnen met het kwantitatief in kaart brengen en continu monitoren van het energie- en CO2-verbruik, waarbij het jaar 2016 als (nieuw) basisjaar is genomen. Op basis van de resultaten is door BKC BV een analyse uitgevoerd (CO2 Emissie Inventarisatie) en is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het energieverbruik en de CO2-emissie te reduceren. De uitwerking daarvan treft u in het Energie Management Actieplan. Middels de benoemde stappen in het meerjarenplan (2017-2021) denken wij een reductie in 2021 bereikt te hebben van 7,1%.

 

Rapporterende organisaties: Deze CO2-wiki omvat de Carbon Footprint en bijbehorende analyses van BKC BV . Deze werkmaatschappij valt onder de holding Pinetum Beheer II B.V.

 

Het gehele systeem m.b.t. de CO2-prestatieladder en bijbehorende verslagen en website is opgezet in nauwe samenwerking met Gerben de Vries – KAM-advies & begeleiding te Doetinchem.